top of page

วิธีการระบายความร้อนของอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค เครื่องเกมคอนโซล ฯลฯ จะมีระบบช่วยระบายความร้อนเพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่องให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบระบายความร้อนในปัจจุบันก็มีหลายรูปแบบ มีทั้งที่ใช้พัดลมระบายความร้อน ชุดน้ำระบายความร้อน และแผงระบายความร้อนฮีตซิงก์


รูปแบบพัดลมใช้หลักการระบายความร้อนด้วยพัดลมตามชื่อ มีความแข็งแรงทนทาน ระบายความร้อนได้ดี เหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ทำงานหนัก และอยู่ในห้องที่อุณหภูมิไม่สูงเกินไป ส่วนชุดน้ำระบายความร้อนเหมาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานหนักอย่างการตัดต่อวิดีโอ หรือเล่นเกมที่มีการประมวลผลแสดงภาพแบบคุณภาพสูง ซึ่งแม้จะระบายความร้อนได้ดี แต่มีราคาสูง และมีการทำงานที่ซับซ้อน หากติดตั้งไม่ดีอาจเกิดการรั่วซึมจนสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้


และแบบสุดท้ายคือแผงระบายความร้อน/ฮีตซิงก์ซึ่งมีรูปทรงมาตรฐานเป็นสี่เหลี่ยม โดยฮีตซิงก์จะใช้หลักการกระจายความร้อนผ่านการไหลของอากาศไปตามแนวครีบ เพื่อให้เกิดความสม่ำเสมอของอุณหภูมิและไม่ทำลายความเสถียรในการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้า


มหานครมิทอลมีประสบการณ์ผลิตอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดสำเร็จรูป รวมถึงแผงระบายความร้อนมานานกว่า 40 ปี จึงสามารถผลิตแผงระบายความร้อนคุณภาพสูงได้ทุกรูปแบบ เราสามารถเปลี่ยนงานยากให้ง่าย ตรงความต้องการลูกค้า สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่เรายึดถือเสมอมา “ความพอใจของลูกค้าคือเป้าหมายสูงสุดของเรา”
ดู 3 ครั้ง

Comments


bottom of page